TEENS tečajevi jezika za mladež

teens
 
 
Smart Teens program namijenjen je srednjoškolcima koji žele učiti strane jezike na zanimljiv, dinamičan i kreativan način, uz aktivnu komunikaciju na stranom jeziku, od samog početka.

Nastavni materijali prate trendove i interese adolescentske dobi, a u sklopu nastave organiziraju se debate, prezentacije i radionice na kojima se razvijaju komunikacijske (pismene i usmene) vještine.
Cilj Smart metode rada jest pomoći polaznicima u svladavanju straha od izražavanja na stranom jeziku te ih potaknuti na praktičnu primjenu naučenog gradiva u svakodnevnom životu kao priprema za daljnje edukacije.
Nastavni programi i stupnjevi u skladu su sa standardima Vijeća Europe (CEFR).

Grupe imaju maksimalno 10 polaznika, što omogućava neprestanu interakciju, kako s profesorom, tako i među samim polaznicima.


  • stupnjevi: B 1.1 – B 2.4
  • jezici: engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski
  • oblik nastave: individualno ili u grupi
  • intenzitet: 1×3 ili prema dogovoru (individualna nastava)
  • Dječji klub
  • Cjenik

Dodatni opis stupnjeva pogledajte ovdje.

Smart škola partner je British Councila – Addvantage programa koji omogućava stjecanje međunarodno priznatih certifikata (Cambridge ESOL) koji su danas sve traženiji.